Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tower B&L

Hôm này ngày 08/06/2020, công ty B&L đã thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy cho toàn thể các nhân viên tại tòa nhà. Với sự hướng dẫn của các đồng chí công an, các nhân viên tòa nhà đã thực tập các biện pháp chữa cháy khẩn cấp với các dụng cụ phòng cháy. Mọi người trong tòa nhà cũng thực hiện diễn tập sơ tán khẩn cấp khi có cảnh báo cháy. Tại Tower B&L, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy luôn đc giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công ty hoạt động tại đây

 

 

Diễn tập chữa cháy với bình ga

Diễn tập sơ tán khi có cháy