Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Tower B&L

 Trước tình trạng các vụ cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng diễn ra liên tiếp thời gian gần đây và đã mang lại những hậu quả nghiêm trọng, công ty B&L đã thực hành diễn tập phòng cháy chữa cháy cho toàn thể các nhân viên tại tòa nhà. Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại Tower B&L luôn đc giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công ty hoạt động tại đây

           Giám đốc Nguyễn Việt Bắc phát biểu mở đầu buổi diễn tập

 

                         Toàn bộ nhân viên tòa nhà đều tham gia  

                                           Diễn tập phòng cháy chữa cháy